Covercityofbits

Of we het op prijs stellen of niet de moderniteit raast voort. Eerst blies de moderniteit in de negentiende eeuw de feodale samenleving op en produceerde de industriële maatschappij. Nu ondergraaft de moderniteit de industriële samenleving en ontstaat er een andersoortige moderniteit. In feite zijn we getuige niet van het einde van de moderniteit, maar van het begin van de moderniteit. Via de achterdeur dringt deze nieuwe moderniteit ons normale leven binnen. Politieke explosies of revoluties blijven dit keer uit. Nieuwsgierig als we zijn laten we ons hypnotiseren door de nieuwe technologiën die het leven zoveel makkelijker en interessanter maken. Zonder het te beseffen komen we tegen de achtergrond van een dominerend verleden terecht in de toekomst. Er breekt een tijd aan waar de geprolongeerde autoriteit van het verleden het heden en de toekomst uit z’n handen ziet slippen. Noodzakelijker dan ooit hebben we nieuwe ideeën en theoriën nodig die ons in staat stellen het nieuwe, wat over ons heenrolt, op een nieuwe wijze te begrijpen en ons in staat stelt er mee te leven en naar te handelen. Met name op het terrein van de sociologie zien we veel wetenschappers op onderzoek gaan om grip te krijgen op de nieuwe moderniteit. In de architectuur signaleren we ook veel aandacht voor deze nieuwe wereld. Veel recente architectuur put hoop uit deze conditie en distantieert zich van een puur afwijzende negatieve kritiek. Zo ook het boek “City of Bits, Space, Place, and the Infobahn” van William J. Mitchel. [More ... See PDF]

City of Bits
Space, place, and the Infobahn

item2
Follow rvtoorn on Twitter