ColonizingtheVoid

Met de zesde architectuurtentoonstelling “Sensing the future - the architect as seismograph” in de Gardini van Venetië wordt de individuele vindingrijkheid en de smaakvolle esthetiek van de architect zo goed als heilig verklaard. De architect als ultieme vormgever, kunstenaar, media-ster en probleemoplosser. Directeur Hans Hollein heeft het niet aangedurft andersoortige actuele agenda’s aan te dragen. Gelukkig reikt het Nai met een expositie over het werk van Adriaan Geuze verder.

In zee gaan met Adriaan Geuze betekent dat men iets bijzonders kan verwachten. Niet dat ene verbluffende object of het unieke handschrift van die architect staan centraal maar de verstedelijking van onze cultuur. West 8 schopt tegen de heilige huisjes van de architectuur aan. Geuze ontwikkelt nieuwe instrumenten die ons in staat stellen de massacultuur die over ons heenrolt, positief en blijmoedig te ervaren. Voor de meeste innoverende architecten is de alledaagsheid van onze massa cultuur een blinde vlek. Deze “elite” kijkt liever de andere kant op. Ze staren zich blind op een “avant-garde” architectuur die zich nooit zal verstaan met onze populaire cultuur. Met de tentoonstelling “Colonizing the void” wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de grootschalige ontwikkelingen in de Nederlandse Randstad. De expositie staat vol met duizenden houten huisjes waartussen de bezoeker een drietal projecten van West 8 aantreft. De mooie kleine maquette van het schouwburgplein in Rotterdam staat op een sokkel tussen de huisje-boompje-beestje problematiek. Het fascinerende stedebouwkundige plan voor Borneo Sporenburg in Amsterdam en de maquette voor het nieuw te bouwen eiland Buckthorn in Hoek van Holland staan schuin tegen de muur geplaatst. Eindelijk weer eens een tentoonstelling die meer is dan een onderschriftje bij een plaatje. Naast de vele houten huisjes en de drie ontwerpen kunnen we een door West 8 gemaakte video bekijken. Een camera onderaan een helicopter registreert het oneindige Nederlandse doolhof van woonerven, woonhofjes en andersoortige truttigheid. Met “Colonizing the Void” wil West 8 de taboe die rust op het kolonaliseren van het landschap open breken. “Colonization is the ultimate expression of human culture. (...) Like the first step in fresh snow, the process of colonization produces a sense of euphoria that demands and generates creativity.” merken Adriaan Geuze en Edzo Bindels op. Het probleem in Nederland is dat kolonalisatie onbespreekbaar is geworden door het domweg wegzetten van kleinschalige suburbane onschuldigheid. Er is volgens West 8 sprake van een “suburban nightmare”. [More ... see PDF]

"Colonizing the Void". In het land der blinden is éénoog koning
West 8 in het Nederlandse Paviljoen van de Biennale van Venetië Sesing the Future - the architect as seismograph

item2
Follow rvtoorn on Twitter