ZD8PE8TLSS500

In zijn tekst “Art in the Age of Mechanical Reproduction” beschrijft de filosoof Benjamin op welke wijze onze reproductie technologiën nieuwe mogelijkheden bieden om onze samenleving sociaal en cultureel te transformeren. Volgens de filosoof Adorno genereert deze interesse van de cultuur industrie voor reproductie technologiën niets anders dan een “displeasure in pleasure” en “deconcentration”. Massa cultuur is voor Adorno nauwelijks cultuur; het is allemaal industrie. De technologiën van massaproductie en distributie worden in het leven geroepen om speciale vormen van receptie te generen die destructief zijn voor elk afzonderlijk individu. Een handjevol zakenlieden bepaalt wat voor miljoenen een verslavende [tantalizing] afleiding is. Voor Benjamin mag het dan zo zijn dat onze massa cultuur het consumeren van goederen middels een centrifugale productie en consumptie mogelijk maakt, maar deze monopolie is niet de essentie van deze technologiën zelf. Volgens Adorno infantaliseert de consumptie in onze massacultuur het individu, terwijl voor Benjamin de technologiën van onze massacultuur het einde van een tijd inluiden waar een kleine hoeveelheid cultuur producenten werk maakt voor een enorme massa consumenten. In plaats daarvan maken de culturele technologiën het mogelijk dat “the distinction between the author and public is about to lose its basic character... At any moment the reader is ready to turn into a writer”. Zoals Benjamin het formuleert betekent dit dat de consument ook een potentiële producent kan zijn. Adorno ziet de consument in onze massa cultuur als een passieve ontvanger van goederen, terwijl Benjamin onze massa cultuur begrijpt in termen van een actief individu dat steeds in dialoog treedt met zijn omgeving. 
Jeffrey Shaw (Australië, 1944), kunsthistoricus, hoogleraar, performance-, mediakunstenaar en organisator probeert met zijn projecten, sinds de jaren zestig, de dialogische ruimte waar Benjamin over spreekt te realiseren.[More ... See PDF]

Jeffrey Shaw – a user’s manual. From Expanded Cinema to Virtual Reality
Bookreview

item2
Follow rvtoorn on Twitter