artbook2067251912626

Xaveer De Geyter Architects 1989-2001

Essays by Geert Bekaert, Kristiaan Borret, Wouter Davidts, Roemer Van Toorn and Dave Wendt.

Flemish architect Xaveer De Geyter made a name for himself as a collaborator of Rem Koolhaas and OMA, but today his renown stems from his spectacular Brasschaat house, and his revolutionary plans for the refurbishment of the Carrefour d'Europe in Brussels, both of which are presented here, alongside case studies and critical texts that affiliate his work with the post-Koolhaas discourse on the generic globalized city.

In Brussel, het politieke hart van Europa, spraken wij met Xaveer de Geyter en Lieven de Boeck over het recente werk van De Geyter Architecten. Volgens De Geyter Architecten is de kwaliteit van de ruimte er niet bij gebaat wanneer een meesterarchitect zijn persoonlijke referentiekader als een autonoom statement over het bestaande heen legt. Beter is het om, door precieze observatie [recording] van de vele mutaties en energieën die leven in het hedendaagse landschap, te komen tot vernieuwende interventies. Ook in België is waarneembaar hoe de ruimte transformeert door accumulatie, optelling en superimpositie, en zelden door vervanging of eliminatie. De klassieke, scherp afgebakende ruimte heeft plaats gemaakt voor een diffuse ruimte die zich door lokale en globale verbanden in een oneindig netwerk vertakt. Het uitvinden van nieuwe stedelijke kwaliteiten en nieuwe typologieën van wonen hoeft onder deze omstandigheden niet te berusten op een tabula rasa strategie, maar vraagt eerder om een interpretatie van dat wat in iedere specifieke situatie voorhanden is.

De onzekerheden die voortkomen uit de chaotische, onvoorspelbare dynamiek van de ruimte worden door De Geyter aangegrepen als aanleidingen tot innovatie. De projecten van dit bureau zijn betekenisvolle ruimten van uitwisseling die als een oxymoron de paradoxale werkelijkheid omvatten. Doordat ruimtelijke identiteiten worden uitgedaagd tot interactie met het andere, ontstaan er verrassende functionele overlappingen en nieuwe nabuurschappen waarin meer dan één enkele betekenis wordt vastgelegd. De interventies zijn open werken, prikkelende ruimtelijke dialogen waarin het gesprek nooit tot consensus leidt. Door de conventies heen verschijnt een andere wereld waarin het cliché geen kans krijgt zich ongestoord te amuseren. [More see PDF]

Dialogische Ruimten
Interview met Xaveer de Geyter en Lieven de Boeck door Dave Wendt en Roemer van Toorn

item2
Follow rvtoorn on Twitter